İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Konferansa Davet

Ana Tema: Okul Özerkliği

‘Okul Özerkliği’ ana temalı II. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

ISPC2021, okul özerkliği kavramını geniş bir yelpazede ele alacak, dünyada ve Türkiye’deki karşılığına, eğitim sistemlerindeki yansımalarına odaklanacaktır.

Conference Call

Main Theme: School Autonomy

We are pleased to invite you to the 2nd International School Principals Conference (ISPC2021) on ‘School Autonomy’.

ISPC2021 will focus on addressing the concept of school autonomy in a wide range and discovering its reflections of different education systems in Turkey and in the world.

ISPC20201 Bilim Kurulu Eşbaşkanı

Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ

Prof. Dr. Gülfettin Çelik
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
Onur Kurulu / Honuary Board
Levent Yazıcı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Onur Kurulu / Honuary Board
Co-Head of Scientific Committe of ISPC2021

Dr. Khalid ARAR

Prof. Dr. Erol Özvar
Marmara Üniversitesi Rektörü
Onur Kurulu / Honuary Board
Prof. Dr. Mustafa Özcan
MEF Eğitim Fakültesi Dekanı
Onur Kurulu / Honuary Board

OKUL ÖZERKLİĞİ

ISPC2021, ‘okul özerkliği’ kavramını geniş bir yelpazede ele almaya, dünyada ve Türkiye’de nasıl karşılık bulduğunu ve eğitim sistemlerinde nasıl yansımalar barındırdığını tartışmaya odaklanacaktır.

Okul özerkliği, eğitim sistemlerinin etkililiğinin arttırılmasında, öğrenme yaşantılarının zenginleştirilmesinde ve eğitimde karşılaşılan sorunların çözümünde bir bakış açısı kazandırabilir. Eğitimin örgütlenmesi, yönetimi ve finansmanında, öğrenme içeriklerinin ve yaşantılarının zenginleştirilmesinde, yönetici ve öğretmenlerin yaratıcılıklarının, bağlılıklarının güçlendirilmesinde, öğrenenlerin öğrenme isteklerinin artırılmasında, veli katılımının sağlanmasında özerkliğin avantajları ve dezavantajlarının etraflıca tartışılması politikacı ve uygulamacılara yol gösterecektir.

Okul özerkliği kavramının geniş çerçevesi, konunun eğitim bilimleri yanında siyaset, ekonomi, sosyoloji, kamu yönetimi, hukuk, psikoloji gibi diğer disiplinlerin birikim ve bakış açılarının bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla ISPC2021 eğitimde yetki devrini disiplinler arası bir perspektifle bütün yönleriyle irdeleyecektir. Böylece okul yöneticileri, eğitimciler, sivil toplum temsilcileri, sektör temsilcileri, politika yapıcılar ve bilim insanları arasında bilimsel bir tartışma ortamı ve bir bağ oluşturmaya katkı sağlayacaktır.

SCHOOL AUTONOMY

Autonomy, which is the basis of democracy, is also indispensable for free education. Autonomy in democracy and autonomy in education cannot be considered apart. Autonomy increases the commitment of education stakeholders to the school as it expands the area of freedom.

ISPC 2021 will focus on addressing the concept of school autonomy in a wide range and discovering its reflections of different education systems in Turkey and in the world.

‘School autonomy can give a point of view for increasing the effectiveness of education systems, enriching learning experiences and solving problems in the field. A comprehensive discussion of the advantages and disadvantages of school autonomy for organizing, managing and financing the education, enriching learning content and lives of learners, enhancing the creativity and loyalty of administrators and teachers, increasing learners’ eagerness to learn and ensuring parent involvement will guide politicians and practitioners.

The broad framework of the “school autonomy” concept requires to bring together the knowledge and perspectives of other disciplines such as politics, economics, sociology, public administration, law and psychology. To this end, ISPC2021 will approach the concept of autonomy in education from all aspects in an interdisciplinary perspective. Thus, it will contribute to creating a scientific discussion environment and a link between school administrators, educators, civil society representatives, industry representatives, politicians and scientists.

ISPC2021’e uzaktan çevrimiçi olarak da katılabilirsiniz.

You can participate in ISPC2021 online as well.