İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Alt Temalar / Sub Themes

Alt Temalar

ISPC2021’de Türkiye, bölge ve dünya ölçeğinde ‘okul özerkliği’ ile ilgili aşağıdaki konuların ele alınması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki listede yer almayan fakat ana tema ile ilişkili benzer konularda da bildiri, atölye ve iyi örnek önerileri kabul edilecektir.

Okul düzeyinde yetki devri: Okul yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları, karar alma sınırları, görev tanımı, yetiştirilmesi, göreve gelmesi, mesleki kariyeri, denetimi vb konular.

Okul özerkliği: Alanyazında sıkça tartışılan okul geliştirme, okula dayalı yönetim, okula dayalı öğrenme, öğrenen örgüt gibi kavram ve kuramlarla ilişkili olarak okulların merkez ve yerel yönetimle ilişkileri ve inisiyatif alanları gibi konular.

Öğretmen özerkliği: Öğretmenlerin öğrenme içeriğinin düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının planlanması, ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi gibi konularda öğretimsel rolleri ile yetiştirilmesi, göreve gelmesi, mesleki kariyeri, denetimi vb konular.

Öğrenci özerkliği: Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini planlama, öğretmen, bölüm ve okul seçme, meslek ve kariyer kararları vb konular.

İçerik özerkliği: Öğrenme içeriklerinin merkezden belirlenmesinin avantajları ve dezavantajları ile öğrenci, öğretmen ve okul düzeyinde içerik tercihi, oluşturulması ve sürdürülmesi vb konular.

Finansal özerklik: Okulların, ilçelerin ve illerin mali kaynak geliştirme ve yönetme yetki ve sorumluklarının sınırları ve 2023 Eğitim Vizyonu’nun ilgili hedefleri vb konular.

Yükseköğretimde özerklik: Yükseköğretimde idari, mali ve akademik özerklik kavramları, YÖK’ün üniversitelerin özerkliği artırma hedefleri ve uluslararasılaşma politikaları gibi konular.

Subthemes

ISPC2021 aims to address the following issues related to ‘school autonomy’ on a region and world scale. In addition; papers, workshops and good example suggestions on similar topics not included in the list below but related to the main theme will be accepted as well.

Autonomy of School Administrators: School administrators’ authority and responsibilities, decision-making limits, job definitions, training, employment, professional career, supervision etc.

School Autonomy: Topics like initiative areas and the relationship of schools with central and local government regarding to some concepts and theories which have been discussed frequently in the literature such as school development, school-based management, school-based learning, learning organization etc.

Teacher Autonomy: Teacher training and education in the areas such as arrangement of learning contents, planning of learning experiences, assessment & evaluation, classroom management and other processes just as employment, professional career, supervision of the teachers etc.

Learner Autonomy: Planning students’ own learning processes, choosing teachers, departments and schools, job and career decisions (choice of profession) etc.

Autonomy in Curriculum: Issues such as the advantages and disadvantages of determining the learning content from the center along with the preference, creation and maintenance of the learning content at students, teachers and school level etc.

Financial Autonomy: The limits of the powers and responsibilities of schools, districts and provinces to develop and manage financial resources and related objectives of the 2023 Education Vision etc.

Autonomy in Higher Education: Issues such as administrative, financial and academic autonomy concepts in higher education, the objectives to increase autonomy of universities and internationalization policies of YÖK (Council of Higher Education) etc.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir