İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ISPC

 

 

 

Okul Yöneticileri Konferansının Misyonu

Okulların, tüm öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel potansiyellerini en üst düzeyde geliştirebildikleri bir ortam haline dönüşebilmesi için okul yöneticiliği meslek bilincini güçlendirmek; okul yöneticileri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim platformu kurmak; okul yöneticiliği mesleğinin kamuoyundaki görünürlüğünü ve etkililiğini artırmak ve okul yöneticilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Okul Yöneticileri Konferansının Vizyonu

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde görev yapan okul yöneticilerinin, uzmanların ve akademisyenlerin yıllık buluşma ve etkileşim platformu olmaktır. 

II. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı – ISPC2021

2nd INTERNATIONAL SCHOOL PRINCIPALS CONFERENCE – ISPC2021

Ana Tema: Okul Özerkliği

24-27 Haziran 2021 – İstanbul

‘Okul Özerkliği’ ana temalı II. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. ISPC2021, okul özerkliği kavramını geniş bir yelpazede ele alacak, dünyada ve Türkiye’deki karşılığına, eğitim sistemlerindeki yansımalarına odaklanacaktır. ISPC2021’e uzaktan çevrimiçi olarak da katılabilirsiniz.

Okul Özerkliği

‘Okul Özerkliği’ ana temalı II. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Demokrasinin esası olan yönetişim ve hesap verebilirlik özgür eğitimin de vazgeçilmezidir. Demokrasi ve eğitimde yetki devri birbirinden ayrı düşünülmeyecek olgulardır. Okul özerkliği kavramı altında okula ve okulda yetki devri anlayışının yaygınlaşması ve kurumsallaşması eğitim paydaşlarının özgürlük alanını genişlettiği için okula bağlılıklarını da arttırır.

ISPC2021, okul özerkliği kavramını geniş bir yelpazede ele almaya, dünyada ve Türkiye’de nasıl karşılık bulduğunu ve eğitim sistemlerinde nasıl yansımalar barındırdığını tartışmaya odaklanacaktır.

Okul özerkliği, eğitim sistemlerinin etkililiğinin arttırılmasında, öğrenme yaşantılarının zenginleştirilmesinde ve eğitimde karşılaşılan sorunların çözümünde bir bakış açısı kazandırabilir. Eğitimin örgütlenmesi, yönetimi ve finansmanında, öğrenme içeriklerinin ve yaşantılarının zenginleştirilmesinde, yönetici ve öğretmenlerin yaratıcılıklarının, bağlılıklarının güçlendirilmesinde, öğrenenlerin öğrenme isteklerinin artırılmasında, veli katılımının sağlanmasında özerkliğin avantajları ve dezavantajlarının etraflıca tartışılması politikacı ve uygulamacılara yol gösterecektir.

Okul özerkliği kavramının geniş çerçevesi, konunun eğitim bilimleri yanında siyaset, ekonomi, sosyoloji, kamu yönetimi, hukuk, psikoloji gibi diğer disiplinlerin birikim ve bakış açılarının bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla ISPC2021 eğitimde özerkliği disiplinler arası bir perspektifle bütün yönleriyle irdeleyecektir. Böylece okul yöneticileri, eğitimciler, sivil toplum temsilcileri, sektör temsilcileri, politika yapıcılar ve bilim insanları arasında bilimsel bir tartışma ortamı ve bir bağ oluşturmaya katkı sağlayacaktır.

ISPC2021 Konferans Resmi Web Sayfasıhttp://ispc.oncuyoneticiler.org.tr/


I. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı – ISPC2019

1st INTERNATIONAL SCHOOL PRINCIPALS CONFERENCE – ISPC2019

Ana Tema: Okul Tasarımı ve Estetiği

26-28 Haziran 2019 – İstanbul

Çağrı Metni

İlk kez düzenlenecek olan ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından hazırlanan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (OYK2019) sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. “Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı” İstanbul’da 27 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Okul yöneticiliği mesleğinin gelişmesine katkı sağlamayı, okuldaki sorunların pratik çözümlerine odaklanmayı ve bu yolla okulların niteliğini artırmayı amaçlayan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (OYK), uluslararası katılımlı, meslektaş etkileşimi odaklı, hakemli bir kongredir.

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (OYK), okul müdürleri, müdür yardımcıları, bölüm/alan başkanları, zümre başkanları, öğretmenler, denetmenler ve eğitimin çeşitli alanlarında uzman eğitim iş görenleri ile akademisyenleri bir araya getirmeyi, okul yöneticiliğine katkı sağlamaya yönelik pedagojik değerlendirmelerde bulunmayı, araştırma yapmayı teşvik etmeyi ve disiplinler arası bilgi boşluğunu tamamlamayı amaçlamaktadır.

Alanda çalışan uygulamacıları ve tüm bilim insanlarını okul yöneticiliği alanında kapsamlı kavramsal analiz, yöntem uygulamaları, iyi örnekler ve performans değerlendirmelerini içeren araştırmalarıyla Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (OYK), davet ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

ISPC2019 Bildiri Özetleri / Abstracts‘ı indirmek için tıklayınız.

ISPC2019 Bildiri Tam Metin Kitabı / Proceedings Book indirmek için tıklayınız.

ISPC2019 Sonuç Raporunu indirmek için tıklayınız.

ISPC2019 İleri Araştırmalar Çalıştayı Raporunu indirmek için tıklayınız.

ISPC2019 Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Toplantı Raporunu indirmek için tıklayınız.

ISPC2019 Konferans Resmi Web Sayfasıhttp://ispc.oncuyoneticiler.com/

%d blogcu bunu beğendi: